Takas Bilgileri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

javamatriksclip0051

 

Takas Bilgileri modülü, hisse senetlerinin, Takas ve Saklama Bankasında bulunan ve aracı kurumlar detayında sınıflandırılan saklama bakiyelerinin analizi amacıyla geliştirilmiştir.

 

Bu modülle;

Herhangi bir hisse senedinin takas saklama bakiyelerinin herhangi bir tarihte saklamacı (aracı) kurumlara göre dağılımını,

Herhangi bir hisse senedinin takas saklama bakiyelerinin iki tarih arasında saklamacı (aracı) kurumlara göre dağılım değişimini,

Herhangi bir hisse saklamacı (aracı) kurumun takas saklama bakiyelerinin belirli bir tarihteki veya iki tarih arasındaki değişimi,

javamatriksclip0052

izlenebilir.

Hisse senetlerine veya saklamacı kuruluşa göre listeleme yapma imkanı, istenen tarihlerin seçilme imkanı, tarihler arası karşılaştırma yapma imkanı bulunmaktadır.

 

Başlangıç Tarihi: İlk takas bilgilerinin alınacağı tarihtir.

Bitiş Tarihi: Son takas bilgisi tarihidir.

Hisse Senedi: Analize konu hisse senedi, bu alanda seçilir.

Aracı Kurum: Eğer kuruma göre analiz yapılacaksa, istenilen aracı kurum bu alanda seçilir. Aracı kurum seçildiğinde, "Kuruma Göre" seçeneğinin işaretlenmesi ve "Tamam" butonuna basılması gerekir.

 

Kolonlar:

No: Sıra numarası

Senet: Hisse senedi sembolü (hisse bazında döküm alınıyorsa, aracı kurum adı)

(1) Takas: Eğer kurum bazında döküm alınıyorsa, başlangıç tarihindeki hisse senedinin ilgili aracı kurumun saklamasındaki miktarı belirtir.

(1) Lot: Takas gününden sonra 2 iş günü içerisindeki net işlemlerin eklenmesi sonucu elde edilen pozisyon bilgisidir.

(1) Mily TL.: Son kapanış fiyatına göre, (1) Lot kolonunda elde edilen hisse miktarının milyon TL cinsinden karşılığıdır.

%: Saklamaya konu toplam hisse senedi adedinin, ilgili kuruma ait kısmının yüzdesel değeri (veya, aracı kurumun takasında bulunan hisse senetlerinin TL karşılığına göre, ilgili hisse senedinin yüzdesel payı)

(2)Takas: bitiş tarihindeki hisse veya kurum takas dağılımıdır.

(2) Lot:

(2) Mily TL: Son kapanış fiyatına göre, (2) Lot kolonunda elde edilen hisse miktarının milyon TL cinsinden karşılığıdır.

%: Saklamaya konu toplam hisse senedi adedinin, ilgili kuruma ait kısmının yüzdesel değeri (veya, aracı kurumun takasında bulunan hisse senetlerinin TL karşılığına göre, ilgili hisse senedinin yüzdesel payı)

Lot Fark: (1) Lot ve (2) Lot kolonları arasındaki fark.

Mily TL Fark: (1) Mily TL ve (2) Mily TL kolonları arasındaki fark.

%: Başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki Yüzdesel değişim farkı.