Matriksdata İnsan Kaynakları

Bono

Bono, popüler yatırım araçları arasında yer alan kıymetli evraklardan bir tanesidir. Bu yazımızda, finans piyasaları ve özellikle de yatırım konularıyla yeni ilgilenmeye başlayanlar için, bononun ne olduğundan, belli başlı temel özelliklerinden ve türlerinden kısaca bahsedeceğiz.

Bono Nedir?

Bono, bir devlet kurumunun ya da özel şirketin, yatırımcılardan aldığı bir borç karşılığında çıkardığı bir çeşit borç senedidir. Başka bir deyişle, alınan bir miktar paranın belli bir süre geçtikten sonra ödeneceğini belirten ticari bir belgedir. Bir diğer ismi emre muharrer senet olan bono, yatırımcılar tarafından portföylerini çeşitlendirmek için sık kullanılan, risksiz bir yatırım aracı olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu senetlerin, iki şekilde tahsil edilmesi mümkündür; birincisi, ödeme zamanı geldiğinde alacaklının borçlu kişiye başvurması ve senedi vererek tahsilatı gerçekleştirmesi şeklindedir. İkinci senaryoda ise, alacaklı, ödeme zamanı gelmeden bankaya gider ve senedini iskonto ettirip tahsilatı gerçekleştirir.

Bono Türleri

Hazine Bonosu/Devlet Bonosu: Devletin, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarttığı senettir. T.C Hazinesi tarafından TL ya da döviz olarak çıkartılabilir, ve faizinin ödenmesi garanti olduğundan en güvenli bono türüdür.

Banka Bonoları: Kalkınma ve yatırım bankaları tarafından, borçlu sıfatı ile çıkartılan senetlere denir. Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 – 360, tahsilli satılacak olanların vadesi ise 15 – 360 gün arasındadır.

Altın, Gümüş, Platin Bonoları: Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası(Eski adı ile İstanbul Altın Borsası) üyesi bankalar ya da kıymetli maden aracı kurumları tarafından, kıymetli maden cinsinden çıkartılan senetlerdir. İskontolu, ya da iskontosuz olarak satılabilirler.

Finansman Bonoları: Anonim ortaklık statüsündeki bankalar, büyük firmalar, finans kuruluşları tarafından ihraç edilen senetlerdir. Genelde, işletmelerin kısa vadeli fon ihtiyacına cevap vermek için kullanılırlar. Geri ödeme süreleri, en fazla dokuz ay olarak belirlenmiştir.