Matriksdata İnsan Kaynakları

Tahvil

Tahvil; finansal piyasalar ile ilgilenen, özellikle de yatırım dünyasına adım atmak isteyen pek çok kişinin sıklıkla karşılaştığı bir terim. Eğer siz de bu yatırım aracı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan temel bilgileri sizin için hazırladığımız bu yazımızda bulabilirsiniz. Gelin; tahvilin ne olduğuna ve özelliklerine birlikte kısaca göz atalım.

Tahvil Nedir?

Basit bir şekilde tanımlayacak olursak, tahvil, devlet ya da özel kuruluşlar tarafından ödünç para almak amacı ile çıkartılan, belli dönemlerde çeşitli oranlarda faiz getirisi olabilen yazılı bir senettir.

Ticaret ve sermaye piyasası kanunları dahilinde çıkartılan borç senetleri olan tahvillerin vadesi bir yıldan uzundur. Anonim şirketler, bu değerli kağıtları kaynak bulmak amacı ile çıkartmaktadır. Tahvil çıkartmayı amaçlayan şirketler, bunun için SPK(Sermaye Piyasası Kurulu)’dan izin almalıdır. Öte yandan, devlet tahvilleri ise, devlet kurumlarından alınabilen faiz belgeleri olarak görülebilir. Devlet bu tahvilleri anapara ihtiyacını karşılama amacı ile basar ve vadeyi ihtiyacına göre belirler. Devlet tahvilleri temerrüt(belirlenmiş olan yükümlülüklerin, taraflardan bir tanesi tarafından yerine getirilmemesi) riski taşımazken, şirket tahvillerinde bu risk mevcuttur.

Tahviller, vadesine ya da itfasına kadar, çoğunlukla altı ayda bir belli bir faiz tutarı öder.

Tahvillerin Özellikleri

Tahvillerin temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

·         Tahvil faizleri, genellikle ayın 1’i ile 15’i arasında ödenir.

·         Vade, tahvil değerinin itfa edileceği tarihi tanımlar.

·         Kupon değeri, nominal tahvil değerinin yüzdelik verimidir.

·         Geçerli verim, tahvilin piyasadaki fiyatının yüzdelik verimidir.

Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Temel Farklar

Yüksek gelir getirebildikleri gibi aynı oranda yüksek risk de içerdikleri söylenebilecek olan hisse senetleri ile kıyaslandıklarında, tahviller daha az risk içeren alternatif yatırım araçları olarak görülebilir. Bu nedenle, pek çok yatırımcı, tahvilleri, bir çeşit risk dengesi yakalayabilmek için portföylerinde bulundurmaktadır. Zaman zaman karıştırılabilen bu iki yatırım aracı arasındaki temel farklılıklar, şu şekilde sıralanabilir:

·         Hisse senedi ortaklık, tahvil ise alacak hakkı verir.

·         Hisse senedi sahibi kişiler, yönetime katılmış olurken, tahvilde böyle bir durum söz konusu değildir.

·         Hisse senedinin getirisi değişkenken, tahvilinki sabittir.

·         Hisse senedinde vade bulunmaz; tahvil ise yukarıda da belirttiğimiz gibi vadelidir.