Matriksdata İnsan Kaynakları

Fon

Finansal piyasalar ve yatırım konuları ile yeni ilgilenmeye başlayan herkesin sık duyduğu kavramlardan bir tanesi de, yatırım fonudur. Bu yazımızda, konuya bir giriş niteliği taşıyacak şekilde yatırım fonu kavramına, ve belli başlı fon çeşitlerine değineceğiz.

Fon Nedir

Bir kurumu finanse etmek, ya da belli bir işin yürümesini sağlamak için, gerektiği zaman harcanmak üzere ayrılan paraya fon denir. Yatırım fonları, kişilerden toplanan fonlar karşılığında; hisse senedi, altın, kira sertifikası gibi kıymetli maden ve evraklardan oluşan portföyleri yönetirler. Yani kısacası, yatırım fonlarında, yatırımcılardan toplanan paralar, onlar adına çeşitli şekillerde değerlendirilir. Yatırım fonları, SPK’ya göre, kolektif yatırım kuruluşları olarak sınıflandırılmaktadırlar.

Yatırım fonları söz konusu olduğunda, “şemsiye fon” da sık duyulan bir kavramdır. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, ortak bir içtüzük kapsamı altında çıkartılan tüm fonları içine alan, farklı özellikteki fonları gruplama amacı taşıyan yatırım fonlarına, şemsiye fon denir. Fon çeşitlerinden bahsederken de, aslında ifade edilen farklı tip şemsiye fon türleridir. Yazının geri kalanında, bunlara kısaca değineceğiz.

Fon Çeşitleri

Önceki yıllarda “A Tipi Yatırım Fonu” ya da “B Tipi Yatırım Fonu” gibi isimlere sahip olan fonlar, artık SPK sınıflandırmasına göre şu şekilde ayrılmaktadır:

  • Para Piyasası Şemsiye Fonu
  • Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
  • Hisse Senedi Şemsiye Fonu
  • Katılım Şemsiye Fonu
  • Karma Şemsiye Fonu
  • Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
  • Fon Sepeti Şemsiye Fonu
  • Değişken Şemsiye Fonu

Yatırım fonlarının özellikleri, fon iç tüzüğünde yer almaktadır. Dolayısıyla herhangi bir fona yatırım yapmayı düşünmeden önce, iç tüzüğü mutlaka detaylı bir şekilde incelenmelidir.