Matriksdata Urun
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. sektöre yön veren, ilklere imza atan teknoloji ve ArGe şirketlerinin başında gelmektedir. 2005 yılında o zaman ki adıyla Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası olan (VOB) için piyasa açılışının ilk yılında piyasaya sunduğu otomasyon ürünü, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasının bugünkü seviyesine gelmesinde bir mihenk taşı olmuş,  bugün BISTECH FIX standardında VİOP OMS adıyla 20 kurumda 30 civarında kurulumla hizmet vermeye devam etmektedir. 
 
Bu kadar yaygın kullanılmasının en önemli sebepleri; Sermaye Piyasası yatırımcılarının en çok tercih ettiği, Pay Piyasası ve VİOP işlemlerini bir arada gerçekleştirebildikleri ve izleyebildikleri Matriks Veri Terminalleri, Matriks Mobile, HTML5, MatriksIQ, e-Broker, Matriks Trader, Java Matriks (ADK) uygulamaları ve daha önemlisi verdiği destek hizmetinin kalitesi ve  sürekliliğidir. 
 
Borsanın 05/03/2018 tarihinde BISTECH FAZ2+ geçiş planı çerçevesinde sektörden gelen talep ile özellikle bankaların mevcut  Borçlanma Araçları Piyasası altyapılarını FIX protokolü ile çalışacak yeni Emir Yönetim Sistemi (Order Management System-OMS) yapısına taşımak üzere BAP OMS projesini geliştirmiş ve ilk olarak Ziraat Bankası ana bankacılık otomasyonu altyapısı ile entegrasyonu sağlanarak, üretim ortamında MATRİKS BAP OMS Piyasa Yapıcılık otomasyon sistemini devreye almıştır.  
 
Şirketimiz, BISTECH FAZ2+ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) FIX protokolü altyapılarını, BAP OMS altyapısında olduğu gibi bankacılık otomasyon sistemleri ile entegrasyonu sağlanacak şekilde geliştirilmesi için gerekli planlamanın yapıldığı MATRİKS KMTP OMS projesini başlatmıştır. 
 
Matriks  bütün projelerinde yaklaşık olarak 8 yıldır Agile Scrum Framework’ünü uygulamaktadır. Tüm yazılımcıları Scrum ve Scrum SPF eğitimi almışlardır. Uygulanan bu Agile Framework kapsamında, yeni ürünümüz, tasarlanan mimariye ilişkin birçok yazılım fonksiyonu, bileşen ve bilgi birikiminin zaten Matriks kod kütüphanesinde yer almasının ve ilave olarak saha tecrübesinin getirdiği avantaj ile  büyük bir süratle geliştirilip entegre edilebilecektir. Bu kapsamda Ziraat Bankası bu işbirliğinin başlatıldığı ilk kurum olmuştur. 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 
1. ÜRÜN, BisTech Faz2+ BAP için yayınlanan FIX (Versiyon 5.0 SP2) PROTOKOLÜ  teknik kurallar dokümanlarında belirtilen özelliklerine uygundur. 
 
 2. ÜRÜN, mesaj iletim sırasında oluşacak hataları gidermek için, FIX PROTOKOLÜ’nün “failover” ve “recovery” özelliklerini taşıyacaktır. 
 
 3. ÜRÜN, çalışma zamanında FIX entegrasyonu ile ilgili tüm hareket kayıtlarını loglayacaktır.  
 
4. ÜRÜN, çalışma zamanında operasyon, performans ve hata loglarının, giden ve gelen bilgilerin izlenebileceği, bağlantıların kontrol edilebileceği, hataların KURUM’un sağlayacağı altyapı üzerinden SMS ve e-Posta olarak iletileceği bir izleme (monitoring) ve yönetim (management) önyüzü sağlayacaktır. 
 
5. ÜRÜN, FIX API entegrasyon servisleri ile seans öncesi toplu emir iletimi ve toplu emir iptali için hazine uzmanlarına OMS BAP Trading Platformu kullanıcı ekranı geliştirilecektir. 
 
 6. KURUM UYGULAMASI ile MATRİKS BAP OMS sistemi arasında yapılabilecek entegrasyon yöntemleri aşağıda listelenmiştir. Ayrıca Şekil 1 Uygulama Diyagramı‘ında gösterilmiştir. Bu yöntemler dışında ayrıca KURUM’dan gelecek talepler değerlendirilecektir. 
 
 
 
Çözüm -1 Database Entegrasyonu (Servis/Uygulama):  Doğrudan OMS veritabanının,  hazırlayacağımız SP’ler ile geliştirilecek entegrasyon servis veya uygulama kullanılarak güncellenmesi. Geri dönüş bilgilerinin aynı şekilde veritabanından alınması. 
 
Çözüm -2 Web Servis Entegrasyonu (Restful Api, WS) : Hazırlanacak web servislerin, geliştirilecek servis veya uygulama ile güncellenmesi, geri dönüş bilgilerinin aynı şekilde  web servis ile alınması.
 
Çözüm -3  Socket Entegrasyonu (WCF, TCP, WSS) : Belirlenecek mesajlaşma formatı ile  uygulamaların birbirleriyle real time olarak haberleşmesi sağlanacaktır.  
 
 7. ÜRÜN, BORSA terminallerinden girilen (kendisi üzerinden gitmeyen) emirlerin cevaplarını BORSA’nın drop copy altyapısından alıp belirlenen “data geri besleme yöntemi”ni kullanacaktır. 
 
8. ÜRÜN, BORSA’nın REFERENCE DATA altyapısı ile entegre çalışacaktır.  
 
9. ÜRÜN; TS: Temel Seviye, İS: İleri Seviye ve PY: Piyasa Yapıcılık olmak üzere tüm Borsa İstanbul BAP FIX sertifikalarına sahiptir. 
 
10. ÜRÜN, acil durum kurtarma (disaster recovery) süreçlerinize ve altyapınıza uygun olacaktır. 
 
11. ÜRÜN, BAP’ta yer alan aşağıdaki pazarlar için emir işlemlerini yapacaktır. 
 
Pazar Adı
KESİN ALIM SATIM PAZARI - NORMAL EMİRLER  
KESİN ALIM SATIM PAZARI - KÜÇÜK EMİRLER  
REPO TERS REPO PAZARI - NORMAL EMİRLER 
REPO TERS REPO PAZARI - KÜÇÜK EMİRLER 
BANKALARARASI REPO-TERS REPO PAZARI
MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI 
PAY SENEDİ REPO PAZARI  
TAAHHÜTLÜ İŞLEMLER PAZARI 
NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI  
GÖZALTI PAZARI  
ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI  
TEMERRÜT PAZARI  
 
12. ÜRÜN, çok sayıda sunucunun bulunduğu (cluster) bir mimaride, BORSA ile eş zamanlı farklı bağlantılar üzerinden çalışabilecektir.  
 
13. ÜRÜN’ün BANKACILIK UYGULAMASI ile önerilen entegrasyon mimarisi dokümante edilerek teslim edilecektir.  
 
14. BORSA tarafında oluşacak her türlü değişiklik normal bakım çerçevesinde MATRİKS tarafından sağlanacaktır. 
 
  • Bu ürüne ait Dökümantasyon bulunmamaktadır.
  • Bu ürüne ait Video bulunmamaktadır.
  • Bu ürüne ait indir bulunmamaktadır.